החוויה החינוכית מפעילה תוכניות ערכיות ומספקת מוצרים חינוכיים מזה כ 19 שנה לבתי ספר בכל רחבי הארץ.
אנו מציעים תוכניות ערכיות ללמידה משמעותית והקניית ידע באמצעות הפעלות, מערכי שיעור ומגוון כלים יחודיים.
למידע >